Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste (jäsenrekisteri)

 

Tämä on EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivä 10.1.2022. Viimeisin muutos 3.3.2022

 

  1. Rekisterinpitäjä

Greyhound Racing Liitto ry 

Rekisterinumero 142.299

C/O Jonna Paronen

Vanha Rajamäentie 203

05200 Rajamäki

Suomi

puheenjohtaja@grl.fi

www.grl.fi

 

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Reeta Korelin

Hilmantie 16 as. 1

37500 Lempäälä

Suomi

jasensihteeri@grl.fi

 

  1. Rekisterin nimi

Yhdistyksen jäsenrekisteri.

 

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä ylläpitää yhdistyslain (26.5.1989/503) mukaista jäsenluetteloa, johon

tallennetaan tiedot yhdistyksen jäsenistä.

Rekisterinpitäjän rekisteritietojen käyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito, hallinta ja ylläpito.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tilastoihin, eikä suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin, jäsensuhteiden ylläpito ja

yhdistyksen omien jäsentuotteiden markkinointi.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

Jäsenyhdistyksen jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot jäsenistä ovat:

*henkilön suku- ja etunimi

*lähiosoite

*postinumero ja toimipaikka

*puhelinnumero

*sähköpostiosoite

*liittymispäivämäärä

*jäsenlaji

*päättymiskuukausi/vuosi

Jäsentietojen säilytysaika on päättymiskuukaudesta toisen kuukauden loppuun saakka.

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä liittymislomakkeella kerätyillä tiedoilla,

jotka jäsen on itse luovuttanut. Jäsenen tietoja päivitetään jäsenen antamien tietojen mukaan.

 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin julkaista siltä osin kuin jäsenen

kanssa niin sovitaan.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät

tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden

laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä

huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen

turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden

luottamushenkilöiden toimesta, joiden tehtävän kuvaan se kuuluu.

 

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja

vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli

henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää

kirjallisesti omakätisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle tai sitä vastaavalla tavalla

varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä vastaa

jäsenelle ilman aiheetonta viivytystä tilaisuuden tutustua henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitettuihin

tietoihin tai antaa tiedot pyydettäessä kirjallisesti.

 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen

rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjän tulee poistopyynnön saatuaan jäseneltä, ilman aiheetonta viivytystä poistaa

jäsenen henkilötiedot ja ilmoittaa poistosta jäsenelle suullisesti tai kirjallisesti.

Rekisteriseloste hyväksytty hallituksessa 1.3.2022

 

Greyhound Racing Liitto ry