Lista tuomareista

Lista tuomareista

Greyhound Racing Liitto pätevöittää päätuomareita, jotka muodostavat päätuomarikomitean. Päätuomarit valvovat kilpailulähtöjen toteutumista GRL:n ratajuoksusääntöjen mukaan. Liiton pätevöittämiä päätuomareita ovat:

 • Taru Lehtonen (vastaa päätuomarikomitean toiminnasta)
 • Timo Paronen
 • Mika Soini
 • Päivi Viinimäki
 • Ari Raappana (tuomaroi sooloja Virpiniemessä)

Kaarretuomarit (päätuomareiden lisäksi): Saija Jämsä, Sasa Aaltonen

Tavoitat päätuomarit sähköpostitse Taru Lehtosen kautta whipgrey@gmail.com. Tätä kautta voi myös tiedustella tarvittaessa päätuomareita harjoituksiin.


Ote GRL:n ratajuoksusäännöistä koskien tuomaristoa ja sen tehtäviä:

3. TUOMARISTO JA SEN TEHTÄVÄT

3.1. Päätuomari

Kilpailun tuomitsee GRL:n pätevöimä päätuomari. Päätuomarin nimeää GRL:n hallitus.

3.2. Päätuomarin valvontavelvollisuus

Päätuomari on velvollinen valvomaan kilpailujen sujumista näiden sääntöjen sekä GRL:n antamien ohjeiden mukaan.

3.3. Päätuomarin valtuudet

Päätuomari päättää yksin kaikista asioista, jotka koskevat kilpailusuoritusta siitä hetkestä lähtien, kun koirat on kutsuttu radalle esittelyä varten, siihen hetkeen saakka, kun lähtö katsotaan päättyneeksi.

3.4. Päätuomarin tehtävät

Päätuomarin tulee hyväksyä tulokset ennen niiden julkistamista.

Päätuomari voi tuomita lähdön mitättömäksi (M) seuraavissa tapauksissa:

 • Lähtökoppi ei toimi kunnolla, vaan antaa etua jollekin koiralle
 • Vieheestä irtoaa palanen
 • Vieheen toiminnassa on muuta juoksun kulkuun vaikuttavaa vikaa
 • Johtava koira pääsee 3 metriä lähemmäksi viehettä
 • Viehe joudutaan vaaratilanteen vuoksi pysäyttämään

Päätuomari voi yhdessä kilpailunjohtajan ja rataeläinlääkärin kanssa määrätä mitättömäksi tuomitun juoksun uusittavaksi. Uusintalähtö voidaan suorittaa aikaisintaan 45 minuutin kuluttua mitätöidystä lähdöstä, kuitenkin kuluvan kilpailupäivän aikana. Mikäli kyseessä on karsintakilpailu, jonka lähtöä ei voida uusia kuluvan kilpailupäivän aikana, menetellään sääntökohdan 8.6. (Arvontaklausuuli) mukaan.

Koiran tulee saada V-sijoitus, mikäli koira poistetaan lähdöstä kilpailuttajan virheen takia (esim. koira karkaa esittelyyn kutsumisen jälkeen, sillä on puutteellinen varustus tai kilpailuttaja ei saa koiraa lähtökoppiin kohtuullisessa ajassa).

Koiran tulee saada 0-sijoitus, mikäli se

 • Karkaa radalta lähdön aikana
 • Kääntyy juoksusuuntaa vastaan
 • Keskeyttää juoksemisen
 • Ei seuraa viehettä (syyllistymättä häirintään)

Jos koira saa 0-sijoituksen, siitä seuraa kymmenen (10) vuorokauden ilmoittamis- ja kilpailuttamiskarenssi. Jos koira saa saman kauden aikana kolme 0-sijoitusta, se menettää osallistumisoikeuden trial- ja kilpailulähtöihin kuluvan kauden ajaksi.

Päätuomarin tulee hylätä sellaisen koiran suoritus (D), joka juoksun aikana syyllistyy riidan haastamiseen. Riidan haastamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa koira ei seuraa viehettä, vaan yrittää häiritä muita juoksuun osallistuvia koiria. Riidan haastamista ei ole pään kääntäminen puolustustarkoituksessa riitaa haastavan koiran häiritessä.

Jos koira hylätään, saa se ensimmäisestä hylkäyksestä 17 vrk karenssin ja toisesta hylkäyksestä se menettää osallistumisoikeuden kuluvan kauden ajaksi. Jos koira jonain seuraavina kausina jälleen syyllistyy häirintään ja hylätään, saa se ensin 17 vrk karenssin ja toisen hylkäyksen jälkeen se menettää kilpailuoikeuden lopullisesti. Mikäli koira on saanut 0-sijoituksen tai sen suoritus on hylätty (D), se ei saa jatkaa samassa kilpailussa.

Koiralle tuomitaan suorituksesta tulokseksi K, jos se ei ole juossut maaliin ja sen suorituksesta ei päätuomari ole tuominnut muuta tulosta (D, M, 0, V).

Koiran ei katsota juosseen maaliin jos:

 • Se on kaatunut ja tulee maaliin jääden viimeisestä edellisestä koirasta yli 1,5 sekuntia alle 400m matkalla, yli 2 sekuntia 400-599m matkalla tai yli 2,5 sekuntia 600-1000m matkalla.
 • Se on kaatunut ja sen jälkeen keskeyttänyt juoksemisen.

Päätuomarilla on oikeus pyytää koiran omistajaa/treenaria kuultavaksi erikseen sovittuna aikana kyseisenä kilpailupäivänä;

 • Koppitoiveesta, jos sen on oletettu vaikuttaneen koiran omaan tai muiden koirien turvallisuuteen. Päätuomari voi vaihtaa koiran koppipaikkaa, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Tällöin muutos tulee voimaan heti. Koppitoiveen voi vaihtaa takaisin ainoastaan päätuomarin toimesta.
 • Hylkäyksen syistä, jos tilanne vaatii perusteluja (video yms.)
 • Muista perustelluista syistä, joista tuomari katsoo tarpeelliseksi keskustella.

3.5. Kaarretuomarit ja lähettäjä

Päätuomarin tulee kilpailujen aikana käyttää mahdollisuuksien mukaan vähintään kahta (2)kaarretuomaria sekä yhtä (1) lähettäjää, jotka ovat GRL:n hallituksen pätevöimiä. Päätuomari pitää ennen päätöstään kuulla kaarretuomareita ja lähettäjää. Tuomarioikeudet omaava lähettäjä toimii samalla myös kaarretuomarina.

3.6. Lähettäjän tehtävät

Lähettäjän tulee tarkastaa lähtöön tulevien koirien varustus ennen lähtöä. Tarkastuksen päätyttyä ja päätuomarilta luvan saatuaan lähettäjä antaa kilpailuttajille luvan kopittaa koirat. Kopitus tehdään kahdessa vaiheessa: ensin lähtökopeista 1, 3 ja 5 lähtevät koirat, sitten loput.

Lähettäjä voi erityisestä syystä määrätä toisenlaisen kopitusjärjestyksen. Erityinen syy poikkeavaan kopitusjärjestykseen voi olla esim. tilanne, jossa koiria on vain kopeissa 1, 3 ja 6. Lähettäjä valvoo, ettei kopitusta häiritä ja antaa toimintaohjeita, joita kilpailuttajien tulee noudattaa.

3.7. Ajanottaja

Ajanottaja kirjaa koirien maaliintulojärjestyksen ja määrittää koirien ajat ajanottojärjestelmästä.