Rutiiniohjeet

Rutiiniohjeet

Sääntöjen ja toimintatapojen osaaminen on jokaisen kilpailuttajan ja toimihenkilön omalla vastuulla. Kilpailette GRL:n sääntöjen alaisuudessa, joten tutustu kilpailusääntöihin ilmoittaessasi koirasi koejuoksuihin tai kilpailuihin. Pentujen koulutus tai muu pidempiaikainen harjoittelu on syytä tehdä kokonaan kisojen ulkopuolella esimerkiksi harjoitusiltoina. Järjestävillä kerhoilla on oikeus rajata kilpailujen yhteydessä juostavien harjoituslähtöjen määrää. Huolehdi koirasi hyvinvoinnista ja käytöksestä parhaan taitosi mukaan ja ota aina muutkin huomioon. Ajankohtaiset tiedotteet ja kiireelliset ilmoitusasiat ovat luettavissa kotisivuilla ja Facebook-sivuilla.

Kilpailujen tiedot (mm. osallistumismaksut ja palkinnot) julkaistaan seitsemän (7) vuorokautta ennen ilmoittautumisen aukeamista GRL:n kotisivuilla ”Seuraava kilpailu”-kohdassa. Sinne lisätään myös kisojen ranking ja lähtölistat. Viime hetken muutoksista kisojen aikatauluissa tai poisjäänneistä ilmoitetaan kotisivujen lisäksi GRL:n Facebook-sivuilla.

Ensimmäisenä kilpailupäivänä sinun tulee esittää tosite maksetusta GRL:n ja sen alaisen jäsenseuran jäsenmaksusta. Jäsenmaksut tulee olla suoritettuna, jotta koiralla on osallistumisoikeus kilpailuun.

Rokotusvaatimukset GRL:n alaiseen kilpailuun osallistuvalle koiralle

Koirasta, joka tulee eläinlääkärin tarkastukseen, on ensimmäisenä osallistumispäivänä esitettävä rokotustodistus, josta käy ilmi viimeisimmät koiran saamat rokotukset päivämäärineen sekä niiden voimassaoloajat. Saadakseen osallistua GRL:n alaisiin kilpailuihin koiran täytyy olla rokotettu koiran penikkatautia, tarttuvaa maksatulehdusta, parvovirusta ja raivotautia vastaan. Viimeisimmistä rokotuksista tulee olla kulunut vähintään 10 vuorokautta. Lisäksi on suositeltavaa, että koira on rokotettu kennelyskää vastaan.

Saapuminen kilpailupaikalle

Ellei kilpailukutsussa anneta muuta ohjetta, koira on ilmoitettava eläinlääkärin tarkastukseen vähintään yhtä tuntia (1 h) ennen kilpailukutsussa ilmoitettua kilpailujen alkamisaikaa. Tämän määräajan jälkeen ilmoittautuneista koirista on perittävä kaksinkertainen ilmoittautumismaksu. Mikäli koira ilmoittautuu myöhemmin kuin puoli tuntia ennen ilmoitettua kilpailun alkamisaikaa, se suljetaan pois kilpailusta.

Myöhästyneestä paikalle saapumisesta aiheutunut korotettu ilmoittautumismaksu tulee olla maksettuna ennen koiran seuraavaa kilpailua. Myöhästymisistä tulee mahdollisuuksien mukaan olla heti yhteydessä kilpailunjohtajaan.

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla

Kilpailuun ilmoittaudutaan paikalla olevaksi joko maksamalla ilmoittautumismaksu kilpailutoimistoon tai kahvioon (jos järjestävän kerhon käytäntö on maksaa ilmoittautuminen paikan päällä) tai eläinlääkärin tarkastuksen yhteydessä.

Kilpailunjohtaja jakaa erillisohjeita, mm. jos päivän lähtöjen esittelyssä tai palkintojen jaossa noudatetaan erityiskäytäntöjä.

Punnitus ja eläinlääkärintarkastus

Kaikkien kopista juoksevien koirien on käytävä eläinlääkärin tarkastuksessa. Eläinlääkärin tarkastukseen ja punnitukseen tulevilla koirilla tulee olla kuonokopat päässään. Punnituksen yhteydessä eläinlääkäri tarkistaa sellaisia kilpailussa käytettäviä varusteita, esim. teippaukset, jotka tulee hyväksyttää eläinlääkärillä.

Koira on tuotava punnitukseen ja eläinlääkärin tarkastukseen viimeistään 30 minuuttia ennen ensimmäisen kilpailulähdön alkua. Samana kilpailupäivänä juostavien 2-kierroksisten whippet-kilpailujen finaalilähdön eläinlääkäritarkastus on yksi tunti (1 h) ennen ko. lähtöä.

Kaikki kilpailuissa loukkaantuneet tai muuten erikseen kutsutut, kaatuneet tai hylätyn suorituksen (D/0) saaneet tulee tuoda välittömästi lähdön jälkeen rataeläinlääkärille tarkastukseen.

Lähtöesittely

Lähdön kellonaika on käsiohjelmassa ja esittely alkaa n. 5 minuuttia ennen sitä. Koirat kutsutaan radalle kilpailumanttelien numeroiden osoittamassa järjestyksessä, jonka tulee säilyä koko esittelyn ajan.

Esittelyssä koiran tulee olla yleisön puolella esittelijää, talutushihnan on oltava tarpeeksi lyhyt ja koirien välimatkojen riittävän suuria, jotta kaikki koirat voidaan esitellä mahdollisimman häiriöttömästi. Jos esittely tapahtuu yksitellen korokkeilla, tulee muiden koirakkojen odottaa vuoroaan tapauskohtaisesti määrätyssä paikassa. Koiraa tulee käsitellä asiallisesti.

Esittelijöiden tulee pyrkiä toimimaan siten, että koirat pysyvät mahdollisimman rauhallisina. Koiran kilpailuttajalla on oltava kilpailumanttelia osoittava kilpailuttajaliivi.

Kilpailuvarustuksen tarkastus ennen kopitusta

Tuomariston edustaja (lähettäjä) tarkastaa koirien kilpailuvarustuksen kunnon ja niiden kiinnitykset ennen kopitusta. Tarkemmat ohjeet sääntömääräiseen kilpailuvarustukseen löydät kilpailuvarusteohjeesta sekä ratajuoksusääntöjen kohdasta 4.3. GRL on laatinut myös kuvallisen kilpailuvarusteohjeistuksen, jonka löydät täältä.

Varustuksen puutteellinen kunto ja/tai sääntöjen vastaiset varusteet johtavat lähdöstä poissulkemiseen ja tuomioon V (kilpailuttajan virhe).

Kopitus

Kopitus tapahtuu lähettäjän ohjeiden mukaan kahdessa vaiheessa; ensin parittomat kopit (1, 3 ja 5), ja sen jälkeen parilliset kopit (2, 4 ja 6). Lähettäjä antaa tarvittaessa ohjeita esim. käsiohjelmasta poikkeavasta koppijärjestyksestä.

Koiralle on mahdollista tuomita 0-sijoitus esim. kopituksen viivyttelystä tai muusta lähdön häiritsemisestä. Koiran kiihottaminen (sanallisesti, huudoilla, kehotuksilla tms.) on kielletty.

Palkintojen jako ja voittaja esittely

Lähtövoittajat saavat palkinnon maalisuoralla tai erillisellä palkitsemisalueella suoraan yleisön edessä välittömästi lähdön jälkeen. Mahdollisten muiden palkintojen jakamisesta tai koko lähdön palkitsemisesta yleisön edessä ilmoitetaan erikseen (mm. arvokilpailujen finaalit).

Kuonokoppia on pidettävä sellaisissa palkintojenjaoissa, joissa on useita koiria samanaikaisesti. Järjestäjä voi ohjeistaa ratakohtaisista käytännöistä erikseen kilpailutiedotteissa.

Rahapalkinnot maksetaan kilpailun järjestäjän toimesta pankkitilille. Rahapalkintosijoille tai niihin verrattavissa olevien tuotepalkintoihin yltäneiden koirien vastuuhenkilöiden on ilmoitettava kilpailun jälkeen kilpailunjohtajalle sähköpostilla (tai muuten kilpailunjohtajan kanssa sovitulla tavalla) palkintojen maksua sekä viranomaisilmoituksia varten tarvittavat tiedot (koiran nimi, lähtö, sijoitus ja kantakirjanumero, omistajan nimi ja osoitetiedot, henkilötunnus sekä tilinumero). Kilpailun järjestäjä tekee verottajan ohjeistuksen mukaisesti ilmoitukset tulorekisteriin rahapalkinnoista tai niihin verrattavissa olevista tuotepalkinnoista.

Ääriolosuhteet

Ääriolosuhteilla tarkoitetaan esimerkiksi poikkeavaa lämpötilaa, kosteutta tai vesisadetta. Kilpailunjohtaja on velvollinen tarkistamaan sääennusteita ja sadekarttoja 48 tuntia ennen kilpailujen alkamista poikkeavien sääolosuhteiden varalta.

Lämpötilarajat ovat +25°c ja +3°c. Mikäli sääennuste rajoista täyttyy, kilpailunjohtaja on velvoitettu ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Kilpailujen peruuntumisesta tai alkamisajan siirtämisestä on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava kilpailuttajille 24 h ennen kilpailupäivän läsnäolopakon alkamista.

Kilpailunjohtaja tiedottaa mahdollisista muutoksista liiton kotisivuilla ja Facebook-sivuilla. Myös ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen voidaan lähettää kilpailuun liittyviä tiedotteita. Jos ääriolosuhteet ja erityistilanteet ovat kilpailunjohdon tiedossa vasta alle 24 h ennen kilpailupäivän läsnäolopakon alkamista, toimitaan kilpailusääntöjen kohdan 2.7 mukaisesti.

Kilpailuun ilmoitetun koiran poisjäänti

Treenarilla ja omistajalla on aina ilmoittamisvelvollisuus, mikäli kilpailuun ilmoitettu koira estyy kilpailemasta. Poisjäännit ilmoitetaan kilpailunjohtajalle välittömästi esteen ilmaannuttua. Kilpailunjohtajien yhteystiedot löytyvät kilpailuteksteistä. Ilmoittaminen on tehtävä mahdollisimman aikaisin, jotta mm. käsiohjelmatiedot pysyisivät ajan tasalla.

Ilmoitetun koiran poisjäänti on aiheellinen, mikäli poisjääntiin on olemassa hyväksyttävä syy (=hyväksytty poisjäänti). Silloin ei tarvitse maksaa kyseisen kilpailupäivän ilmoittautumismaksua (etukäteen maksettu ilmoittautumismaksu palautetaan). Eläinlääkärimaksua ei palauteta, mikäli syy todetaan vasta rataeläinlääkärin tarkastuksessa. Hyväksyttäviksi syiksi ilmoitetun koiran poisjääntiin katsotaan:

Koiran terveydentilasta johtuvat syyt:
        Koiran sairastuminen tai loukkaantuminen vaatii eläinlääkärin todistuksen
        Sairauden/loukkaantumisen vaatima toipumisaika (= eläinlääkärin määräämä sairausloma, koiraa hoitavan laillistetun eläinfysioterapeutin tms. todistus)
        Lääkityksen vaatima varoaika – kiima/valeraskaus

Koira hylätään (D/0) edeltävässä kisassa

Muita hyväksyttäviä syitä, joista kilpailunjohtaja voi antaa luvan poisjääntiin, ovat mm:
        Kilpailuttajan oma tai hänen perheenjäsenensä vakava, äkillinen sairastuminen tms.
        Kilpailuttajan kulkuvälineen äkillinen rikkoutuminen tai vastaava.

Aiheeton poisjäänti

Poisjäännit, joihin ei ole hyväksyttävää syytä tai jätetään ilmoittamatta, ovat aiheettomia = koira menettää aina ilmoittautumismaksun järjestäjälle, eikä koiraa voida ilmoittaa seuraavaan kilpailuun ennen kuin tämä maksu on todisteellisesti suoritettu. Myöskin poisjäännit, joiden syy on hyväksyttävä, mutta joista ei ole asianmukaisesti ilmoitettu kilpailunjohtajalle, tulkitaan aiheettomiksi.

Epäselvyyksien välttämiseksi poisjäänneistä tulisi aina mahdollisuuksien mukaan hankkia eläinlääkärintodistus. Toistuvista aiheettomista poisjäänneistä seuraa määräaikainen kilpailukielto.

Epäselvyydet

Mikäli kilpailemista koskevissa ohjeistoissa on puutteita tai haluat tarkennuksia joihinkin kilpailemiseen liittyviin yksityiskohtiin, ota yhteyttä GRL:n hallitukseen.


HARJOITUKSET JA MUUT KILPAILUPÄIVÄNÄ JUOSTAVAT YKSILÖSUORITUKSET

Kilpailujen ohella voidaan juosta myös harjoitusjuoksuja (kopista tai handslippinä), trial-juoksuja tai soolokoejuoksuja. Yksilöjuoksuja voidaan juosta myös ennen kisojen alkua 0-koirina.

Harjoitusjuoksujen ajankohdasta, määrästä ja keskinäisestä järjestyksestä päättää järjestävä kerho ja kilpailunjohtaja. Normaalin kilpailumatkan kopista lähtevät koirat käyvät eläinlääkärin tarkastuksessa ja noudattavat kilpailusäännöstöä paikallaolon suhteen.

Trial- ja soolojuoksuissa koiralla on oltava sääntöjen mukainen kilpailuvarustus.

TRIAL-JUOKSU

Trial on yksilösuorituksena luokiteltava lähtö. Sen ensisijainen tarkoitus on päivittää koiran luokka sille tasolle kuin se sillä hetkellä on. Tällainen voi olla tarpeen, jos koira on tuotu maahan tai se on ollut pidemmällä tauolla esim. kiiman, sairauden tai talvikauden vuoksi.

Trial on mahdollista juosta myös harjoituksissa, kun paikalla on GRL:n pätevöimä tuomari ja sähköinen GRL:n hyväksymä ajanotto. Trial ei ole ”varma harjoitusjuoksu” tai varamatkan varamatka, eikä sen tarkoitus ei ole saada koiralle sähköaikaa ja ratakierrosta, jos koiralla on jo ennestään kokemusta. Trialit kuormittavat kisapäivää ja järjestelmää, joten trialin juoksuttaminen on pystyttävä perustelemaan, jos edellä mainitut päivitystarpeet koiran tasossa eivät täyty.

Kilpailunjohtaja ja päätuomari päättävät yhdessä trialin tarpeellisuudesta. Trial juostaan täydessä kilpailuvarustuksessa ja tarvittaessa koira voidaan myös tunnistaa ennen lähtöä.

0-KOIRAT

0-koirat ovat ensisijaisesti harjoituskoiria laitteiston testaukseen. Kilpailunjohtajan velvollisuus on kertoa koiran treenarille mahdollisuudesta laitteiston toiminnan häiriöön. 0-koiria suositellaan olevan yksi (1) per kilpailuissa juostava matka. Trial- tai soolokoejuoksu voidaan juosta myös ns. nollalähtöinä, jos ao. matkalle ei ole saatavissa harjoituskoiraa. Tässä tapauksessa kilpailunjohtaja sopii erikseen treenarin kanssa asiasta.

Yksilösuoritusten luokittelu

Sekä trial- että soolokoejuoksu luokitellaan ja niistä jää merkintä koiran tuloksiin. Näistä yksilösuorituksista saatu luokka on voimassa enintään 3 kalenterikuukautta ja vaikuttaa vain kyseessä olevan matkan luokkaan (ei neljän viimeisen lähdön muodostamaan rivistöön, jolla määrätään koiran paikka kyseessä olevan luokkaryhmän sisällä). Trialin jälkeisen lähdön luokitteluperuste on trialista saatu luokka, ei edellisten keskiarvo. Seuraava kilpailulähtö korvaa trial-luokan. Trialin voi juosta kilpailukelpoinen koira.

Trial-, soolokoe- ja harjoitusjuoksujen järjestykset kilpailupäivinä:

        Trial- ja soolokoekoirat lähtöjärjestyksineen ilmoitetaan samaan aikaan kuin muutkin viralliset kilpailulähdöt.
        Harjoitus- ja handslip-koirien lähtöjärjestys ilmoitetaan viimeistään 30 minuuttia ennen kilpailun alkamista.