GRL

GRL

Greyhound Racing Liitto on valtakunnallisesti toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on koordinoida, kehittää ja edistää vinttikoiraurheilua Suomessa. Tehtävänsä toteuttamiseksi liitto mm.  koordinoi ja ohjaa jäsenyhdistysten toimintaa, järjestää ja valvoo vinttikoiraurheilutapahtumia sekä edistää hyvien ratajuoksuvinttikoirien jalostusta, kasvatusta ja maahantuontia.

Greyhound Racing Liiton korkeinta päätösvaltaa käyttää liittokokous, jossa jokainen jäsen voi olla läsnä ja ilmaista tahtoaan. Liittokokouksessa käyttävät äänivaltaa jäsenyhdistysten valtuuttamat henkilöt. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää kokoukseen kaksi valtuutettua.

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu liiton puheenjohtaja sekä kuusi muuta varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen kokoonpano muodostetaan siten, että vuosittain valitaan kolme varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen erovuoroisten tilalle.
Liiton jäseniä ovat jäsenyhdistykset ja henkilöjäsenet.

Greyhound Racing Liiton alaiset jäsenyhdistykset:
Tampereen seudun Greyhoundklubi ry
Etelän Greyhound Urheilijat ry
Turun Greyhound Klubi ry

Yhdistyssäännöt: Yhdistyssäännöt
Jäsenyhdistysten yhteystiedot: Jäsenyhdistykset