Arvokilpailut ja erityissäännöt

Arvokilpailut ja erityissäännöt

Arvokilpailuja ovat Sprintti Derby, Masters & OAKS, Top Race, Suomen Mestaruuskilpailut, EGU Open, Turku Classic, Junior Derby, Grand Prix, 3’Star, Finnish Greyhound Derby ja Finnish Whippet Derby.

Seuraavat säännöt ovat voimassa kaikissa arvokilpailuissa, jollei yksittäisen kilpailun säännöissä nimenomaisesti toisin mainita: Kilpailut ovat avoimia kaikille greyhoundeille ja whippeteille, joilla on osallistumisoikeus ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Osallistumisoikeus on koiralla, jolla on juostuna vähintään yksi (1) hyväksytty GRL:n alainen kilpailusuoritus, tai sillä on vähintään yksi (1) hyväksytty kilpailusuoritus SVKL:n alaisissa ratajuoksukilpailuissa, tai sillä on ulkomainen ratakilpailukirja jossa viimeisin lähtö on hyväksytty.

Poikkeuksena tähän on Suomen mestaruuskisat, joissa osallistumisoikeus on vain koiralla, jonka omistaja on GRL:n henkilöjäsen, joka edustaa GRL:n jäsenyhdistystä ja sillä on vähintään yksi (1) hyväksytty GRL:n alainen kilpailusuoritus.

Eriin jako tapahtuu kyseisen kilpailun ilmoittautumisajan loppuhetken mukaisen matkakohtaisen ranking-listan mukaan siksak-menetelmällä. Jatkoon pääsy määräytyy ensisijaisesti sijoituksen mukaan ja toissijaisesti ajan mukaan. Jos osallistuneita koiria on seitsemän (7), jatkoon pääsevät alkuerien voittajat ja loput aikavertailun perusteella. Jos kuudentena jatkoon pääsevillä on sama aika, jatkoon pääsy ratkotaan arvalla.

Finaaliin selviytynyt koira joka kiiman, sairauden tai loukkaantumisen takia joutuu jäämään pois, palkitaan ratakilpailusäännöissä olevan yleisohjeen mukaan. Eläinlääkärin todistus on tällöin esitettävä kilpailunjohtajalle. Todistuksen tulee olla päivätty ennen kyseessä olevaa kilpailupäivää tai kilpailupäivänä.

Finaalista poisjääneen koiran tilalle otetaan aina varakoira, mikäli varakoiran tarve on kilpailunjohtajan tiedossa viimeistään 24 tuntia ennen kyseisen kilpailutapahtuman alkua. Kilpailua ei järjestetä, jos ilmoittautuneita koiria on vähemmän kuin kuusi (6).

Osallistumismaksun enimmäismäärä arvokilpailuissa on 50 €, joka sisältää kaikki kilpailuttajalta perittävät maksut. Seuroja kannustetaan mahdollisuuksien ja saatujen yhteistyösopimusten mukaan vähintään säilyttämään aiempien vuosien palkintotaso.

Palkintosumma suositellaan jaettavaksi finalistien kesken osuuksin: 1. sija 40%, 2. sija 25%, 3. sija 15%, 4-6. sijat 20% tasaosuuksin.

B-FINAALI

Jos ilmoittautuneita koiria on vähintään 15, niin juostaan B-finaali, jollei finaalista pudonneille ole järjestetty muuta vastaavaa kilpailua. Kolme (3) parasta palkitaan muistopalkinnolla/pokaalilla.


 

SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT

Osallistumisoikeus on vain koiralla, jonka omistaja on GRL:n henkilöjäsen, joka edustaa GRL:n jäsenyhdistystä ja sillä on vähintään yksi (1) hyväksytty GRL:n alainen kilpailusuoritus.

Greyhound avoin: radan pisin keskimatka, kuitenkin max 520 m.

Greyhound veteraanit: lyhyt matka. Koira saa osallistua veteraanisarjaan, kun se on täyttänyt 5 vuotta. Minimiosal-listujamäärä 3 koiraa. Jos osallistujia on 3–6, juostaan suora finaali.

Whippetit avoin uros & avoin narttu: Radan lyhyin kes-kimatka, poikkeuksena Metsämäki 495 m. Jos jompaan-kumpaan sarjaan ei ilmoittaudu vähintään 6 koiraa, sarjat yhdistetään. Sarjoja yhdistettäessä koira osallistuu auto-maattisesti yhdistettyyn sarjaan, jos ei ilmoittautumisen yhteydessä ole muuta ilmoitettu. Jos osallistuneita koiria on 7 jatkoon pääsy määräytyy ajan mukaan.

Whippet veteraanit: lyhyt matka. Koira saa osallistua veteraanisarjaan sen kuukauden alusta, kun se täyttää 6 vuotta. Minimiosallistujamäärä 3 koiraa. Jos osallistujia on 3–6, juostaan suora finaali.

Jos koiria on vähintään 7, kilpailu juostaan kahden kierroksen kilpailuna. Jos osallistuneita koiria on 7, jatkoon pääsy määräytyy ajan mukaan.

 

SPRINTTI DERBY

Lyhyt matka.

 

3-VUOTIAIDEN 3’STAR

Radan lyhin keskimatka. 3-vuotiaiden whippetien ikäkausi-kilpailu. Osallistumisoikeus kuluvana vuonna 3 vuotta täyt-tävillä whippeteillä.

 

EGU OPEN

Radan pisin keskimatka. Finaaliin pääsee alkuerien kuusi (6) nopeinta aikavertailun perusteella.

 

JUNIOR DERBY

Radan lyhyin keskimatka. 2-vuotiaiden ikäkausikilpailu. Osallistumisoikeus kuluvana vuonna 2 vuotta täyttävillä koirilla. Jos ilmoittautuneita koiria on 6 tai vähemmän, järjestetään suora finaali. Minimiosallistujamäärä on 3.

 

MASTERS & OAKS

Radan pisin keskimatka, kuitenkin max 520 m. Masters on urosten ja OAKS narttujen avoin klassikkokilpailu. Minimiosallistujamäärä kolme (3) koiraa. M&O juostaan suorina finaaleina ainakin vuosina 2022-2024.

Masters: kilpailuun valitaan ilmoittautuneista 6 urosta keskimatkan rankingin yläpäästä. Kilpailu juostaan suorana finaalina.

OAKS: kilpailuun valitaan ilmoittautuneista 6 narttua keskimatkan rankingin yläpäästä. Kilpailu juostaan suorana finaalina.

 

3-VUOTIAIDEN GRAND PRIX

Radan pisin keskimatka, kuitenkin max. 520 m.

Suomessa syntyneiden 3-vuotiaiden greyhoundien ennakkomaksullinen ikäluokkakilpailu. Kantakirjauksen yhteydessä kasvattaja ilmoittaa valitsemansa pennut Grand Prix -kilpailuun, johon pennut osallistuvat sinä vuonna, kun täyttävät kolme (3) vuotta.

Kantakirjauslomakkeessa on kyllä/ei-vaihtoehdot tätä tarkoitusta varten. GP-kilpailuun ilmoitettujen pentujen omistajille lähetetään kilpailukirjakansion välissä maksulaput. Kasvattaja huolehtii dokumenttien toimittamisesta pennun ostajalle. Osallistumisoikeus GP–kilpailuun säilyy koiralla, mikäli kasvattaja on huolehtinut ensimmäisen maksuerän suorittamisesta syntymävuotta seuraavan vuoden huhtikuun 15. päivään mennessä ja tämän jälkeen omistaja loppueristä alla olevan listauksen mukaisesti:

Omistajan erät: 1. erä (17 €) 2-vuotiskauden 15.4. mennessä, 2. erä (17 €) 3-vuotiskauden 15.4. mennessä ja 3. erä osallistumismaksuna (17 €) + eläinlääkärimaksu.

Palkintorahat koostuvat kasvattajien ilmoitusten ja pentujen omistajien jatkomaksujen perusteella. Palkintorahojen jako määräytyy ilmoittautumismaksuista kertyneistä varoista.

Kertyneistä rahoista 75% käytetään loppukilpailun kokonaispalkintosummaan ja 25% loppukilpailun kasvattajarahoihin. Kilpailun kokonaispalkintosummaa voi kasvattaa myös muu hankittu sponsorointi.

Finaalin kokonaispalkintosumman jakokaavio: 1. sija 38%, 2. sija 27%, 3. sija 14%, 4. sija 7%, 5. sija 7%, 6. sija 7%. Ilmoittautumismaksuista 25% jaetaan kaikkien finaalissa hyväksytyn juoksusuorituksen tehneiden koirien kasvattajille samassa suhteessa.

Muistopalkinnoista vastaa kilpailun järjestäjä. Minimiosallistumismäärä on 3. Jos ilmoittautuneita koiria on 6 tai vähemmän, juostaan suora finaali.


MUUT KILPAILUT JA NIIDEN ERITYISSÄÄNNÖT 2024

Ilmoitetaan myöhemmin.