Aikaluokat

Aikaluokat

Luokitusjärjestelmä ja luokkarajat

Nopeusluokitusjärjestelmää käytetään, jotta koirat voitaisiin jakaa mahdollisimman tasaisiin sijoituslähtöihin. Molemmat rodut jaotellaan luokkiin 1-7 juostun ajan perusteella luokkarajojen mukaan. Luokka 1 on nopein ja luokka 7 hitain.

Luokkien yhteydessä käytetään kirjaimia L, K ja P osoittamaan juostun matkan pituutta. Lyhyestä matkasta käytetään kirjainta L, keskipitkästä kirjainta K ja pitkästä kirjainta P. Koiralla voi siis samanaikaisesti olla useita eri luokituksia, jos se on juossut eri pituisia matkoja.

Greyhoundit: L 280/325m, K 480-560m, P 680m+
Whippetit: L 280/325m, K 350m, P 480m+

Esim. Greyhound on juossut Turun radalla keskipitkän matkan 495 metriä aikaan 29,84 s, jolloin luokaksi muodostuu K3. Seuraavaksi koira juoksee Tampereella lyhyen matkan 280 metriä aikaan 16,87 s, jolloin luokaksi muodostuu L1. Täten koiralla on samanaikaisesti luokitukset L1 ja K3.

Koiran voimassaoleva luokka kultakin juostulta matkalta määräytyy niin, että koiran luokka on sen paras luokitus kahdesta (2) edellisestä hyväksytystä lähdöstä. Tästä johtuen luokitusjärjestelmä reagoi koiran kunnon ja tason muutoksiin nopeasti. SVKL:n kilpailukirjalla GRL:n kilpailuun tulevan koiran luokka muodostetaan viimeisimmän kilpailun ajan perusteella.

Greyhound

Whippet

Yllä olevat luokat koskevat Tampereen Kaupin ja Turun Metsämäen ratoja. Hyvinkään Sveitsissä sovelletaan mahdollisten soolo- ja trial-juoksujen osalta vuodelta 2014 voimaanjääneitä Hyvinkään luokituksia siihen asti, kunnes saadaan riittävästi dataa päivitettyjen luokkien tekemiseen. Katso Hyvinkään luokat tästä linkistä.


Soolokoe

Hyväksyttyyn soolokokeeseen vaadittavan ajan tulee olla vähintään nopein luokkaan K7 oikeuttava aika + 0,35 sekunnilla.

Kun koira läpäisee soolokokeen, se saa keskimatkalle voimassa olevan luokituksen väliltä K1-K7. Kun koira ilmoitetaan soolokokeen jälkeen starttiin muulle matkalle kuin keskimatkalle, sen luokitusta tiputetaan yhdellä. Näin ollen K3-luokitus muuttuu lyhyelle matkalle L4-luokaksi ja pitkälle matkalle P4-luokaksi.

Kiinteiden luokkarajojen muuttuessa tai ratojen muutostöiden aiheuttaman merkittävän radan nopeuden muuttumisen vuoksi hallitus voi käsitellä soolokokeen aikarajaa uudestaan.


Kilpailulähdön muodostaminen

Kilpailulähdön muodostamiskriteereistä kunkin rodun osalta kerrotaan tarkemmin ratajuoksusääntöjen kohdassa ”9. Lähdöt ja luokitus”. Tavoitteena on muodostaa luokitukseltaan mahdollisimman tasaiset ennemmin kuin täydet lähdöt. Edellä mainittua luokitusperusteen poikkeusta ei käytetä täysien lähtöjen muodostamisen takeena.

Koirien määrä vaihtelee eri kisapäivinä ja eri matkoilla, joten varamatkojen käyttö on suositeltavaa. Koira siirretään varamatkalleen, jos ensisijainen matka ei ole mahdollinen. Koiria ei siirretä varamatkoilleen, jos ensisijainen toive on mahdollinen eli eri lähtöjen toteuttaminen tai lähtöjen saattaminen täyteen toissijaisten toiveiden perusteella ei ole luvallista. Tällä turvataan kilpailuttajan oikeus päättää koiransa suorituksista.