Kilpailulisenssi kaudelle 2019

Lisenssi sisältää vahinkorahaston suojan kilpailutapaturmien varalta. Lisenssi tulee lunastaa aina ennen koiran kilpailemista.
Lisätietoa kilpailulisenssistä löytyy Kilpailukutsusta.

Kilpailuun ilmoittautuessa samalla lomakkeella valitaan koiralle kilpailulisenssi ja lisenssi maksetaan ilmoittautumisen kanssa samalla laskulla.

Kilpailulisenssin pitää olla maksettuna ennen koiran ensimmäistä kilpailua.

GRL suosittelee tulostamaan kilpailukirjan väliin kilpailuihin liittyvien maksujen kuitit, tai tallentamaan ne sähköisesti esim. puhelimeen, jotta kilpailupaikalla voi tarvittaessa esittää todistukset maksuista.

Kilpailulisenssien hinnat kaudella 2019

Kausilisenssi = 20 EUR / koira
Kertalisenssi = 7 EUR / koira / kerta. Neljännen (4) kertalisenssin oston jälkeen lisenssi muuttuu kausilisenssiksi.

HUOM! Saman talouden kolmannen (3) kausilisenssin jälkeen lisenssi
muuttuu talouskohtaiseksi ja kattaa loppukauden talouden
kilpailevat koirat.
Talouden neljännestä (4) koirasta eteenpäin valitaan ilmoittautumisen yhteydessä talouskohtainen lisenssi.


VAHINKORAHASTO

(hyväksytty 7.3.1993 liittokokouksessa)

 1. Rahasto on perustettu vuonna 1993 ja toimii 1.5.1993 alkaen.
 2. Kaikki kilpailevien koirien lisenssimaksut menevät vähentämättömänä rahaston kartuttamiseen.
 3. Rahastosta korvataan kaikille Greyhound Racing Liitto r.y.:n järjestämissä tai myöntämissä kilpailuissa sattuneista vahingoista eläinlääkärin palkkiot sekä lääkärin määräämät tutkimus-, hoito- ja lääkekulut aina 340 euroon asti/kilpailukausi. Omavastuun osuus korvattavista kuluista on 20 %.
  3.1. Kilpailuun ilmoitettu koira on vahinkorahaston piirissä siitä hetkestä lähtien kun kilpailujen eläinlääkäri on todennut sen kilpailukelpoiseksi siihen hetkeen, kun eläinlääkäri lähtee pois kilpailupaikalta.
  3.2. Jokainen vahinko on näytettävä kilpailujen eläinlääkärille, joka antaa lausuntonsa tapahtuneesta kilpailujen eläinlääkäriraporttiin.
  3.3. Jos vahinkotapahtuma on ulkopuolisen aiheuttama, on kilpailuttaja velvollinen perimään mahdolliset kustannukset
  vahingon aiheuttajalta. Vahinkorahastosta ei korvata kolmannen osapuolen aiheuttamia vahinkoja.
  3.4. Korvaus voidaan vähentää tai evätä, jos kilpailuttaja on aiheuttanut vahinkotapahtuman tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, tai ollessaan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ja tämä seikka on olennaisesti vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään.
  3.5. Kaikista vahingon hoitoon kohdistuvista hoidoista, toimenpiteistä, tutkimuksista ja lääkkeistä pitää olla alkuperäinen kuitti korvauksia vahinkorahastosta haettaessa.
  3.6. Koiran omistaja täyttää Greyhound Racing Liitto r.y.:n vahinkokaavakkeen, jossa hän kertoo itse vahinkotapahtuman kulun ja lähettää sen liittohallitukselle kuittien kanssa, jolloin hänen tililleen maksetaan 80 % kuluista.
  3.7. Jos koira kuolee tai loukkaantuu kilpailuissa niin pahoin, että sen eläinlääkäri välttämättä joutuu lopettamaan, korvaa liitto kertakaikkisena 340 euroa omistajalle.
 4. Rahaston mahdollisesti kertyessä voidaan siitä myöntää avustuksia greyhound- ja whippeturheilun turvallisuutta edistävään toimintaan, kasvattajille, kilpailijoille yms. Edelleen rahastoon kertyviä varoja voidaan käyttää tutkimuksiin, joista on hyötyä jalostuksellisesti sekä muuhun Greyhound Racing -urheilun kehittämistoimintaan.
 5. Rahaston varojen käytöstä päättää liittohallitus.
 6. Liittohallituksen korvausta koskevat päätökset ovat lopullisia.
 7. Näiden sääntöjen muuttaminen edellyttää liittokokouksen päätöstä.

  SOOLOKOEJUOKSIJAN OTTAMINEN
  VAHINKORAHASTON PIIRIIN
  ■ Vapaaehtoinen.
  ■ Lisenssin voi ostaa joko kauden kestäväksi tai kertalisenssin 1 suorituksen ajaksi.

Vahinkorahaston hakemuslomake tästä linkistä: Vahinkorahasto hakemus.